Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
w Warszawie
00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
Filia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
w Warszawie
01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1