Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Główne zadania:

 • Dyżur w systemie 12/24h,
 • Utrzymywanie ładu i porządku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Pobieranie i wydawanie kluczy codziennego użytku po uprzednim sprawdzeniu osoby upoważnionej do ich pobierania,
 • Obsługa szatni
 • Monitorowanie obrazu przesyłanego z kamer w SPDSK, szybkie reagowanie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń porządku
 • Patrolowanie i kontrola budynków, pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego SPDSK
 • Nadzór mienia ruchomego przed kradzieżą i dewastacją,
 • Udzielanie natychmiastowej bezpośredniej pomocy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu ze strony osób trzecich,
 • Zgłaszanie wszelkich ujawnionych nieprawidłowości mających wpływ na właściwe zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia SPDSK
 • Zamykanie i otwieranie drzwi wejściowych do budynku w określonym czasie i odnotowywanie tego faktu w książce dyżurów,
 • Znajomość procedur alarmowych obowiązujących w obiekcie w sytuacjach ekstremalnych lub awaryjnych,
 • Systematyczne prowadzenie książki raportów zdarzeń,

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • Preferowany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

 

Oferujemy:

 • umowa zlecenie lub umowa o pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania wiedzy

 

Proszę o załączenie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).