Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.7.2017 Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów w Pracowni Leku Jałowego i Pracowni Żywienia Pozajelitowego SPDSK w Warszawie wybrano oferty złożone przez:

 1. Katarzyna Markiewicz, zam. ul. Bruna 28 m. 51 02-594 Warszawa
 2. Diana Wójcik, zam. ul. Jaktorowska 2/52 01-202 Warszawa

Ogłoszenie o przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

Udzielający Zamówienia wydłuża termin składania ofert  z  13 grudnia do dnia 15 grudnia 2017 r. godz. 12.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 13.00.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.7.2017 w sprawie wyboru oferentów na:

 Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienie dyżurów w Pracowni Leku Jałowego i Pracowni Żywienia Pozajelitowego SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Praw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 13 grudnia  2017 r. do godziny 15:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2017 o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pok. 109
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO

 

Materiały dostępne u Udzielającego Zamówienie lub : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.