Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie na podstawie rozdziału VII ust. 1 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert numer DRMU.4240.1.2017 unieważnia postępowanie konkursowe w całości.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DRMU.4240.1.2017

i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa)

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

  1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie Udzielającego Zamówienia ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Kancelarii SPDSK w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
  2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. Oferty należy składać do dnia 22 grudnia 2017 r. do godziny 11:00 w Kancelarii Szpitala (0.H pokój 001), (ul. Żwirki i Wigury 63A).
  4. Otwarcie ofert nastąpi 22 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00 w Dziale Rozliczeń i Monitorowania Umów (pokój 103 5D).
  5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od daty otwarcia ofert.
  7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SWKO

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 1 i 1B

Formularz ofertowy

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania 2

Odpowiedzi na zapytania 3

Odpowiedzi na zapytania 4

PROTEST

UNIEWAŻNIENIE