Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.8.2017 na świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez perfuzjonistę przy zabiegach kardiochirurgicznych

Adam Lutostański, J. Chełmońskiego 13/97, 02-495 Warszawa

Zadanie 2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich polegających na wykonywaniu zabiegów/procedur w zakresie kardiologii interwencyjnej

            Piotr Lodziński, ul. Obrońców Taboru 21B/48, 01-494 Warszawa

                Paweł Balsam, ul. Zaciszna 29/1, 05-092 Sadowa

Zadanie 3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie endoskopowych procedur gastroenterologii dziecięcej 

Dariusz Kąkol, ul. Szamocka 10c m.121, 01-748 Warszawa

Zadanie 4) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie wykonywania zabiegów/procedur otolaryngologicznych – postepowanie w w/w zakresie unieważniono.

Zadanie 5) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii  narządu ruchu

Tomasz Jakutowicz, ul. Ledóchowskiej 5H/20, 02-972 Warszawa

Mateusz Jeśkiewicz, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 21 lok. 176, 02-366 Warszawa

Sebastian Gackowski, ul. Dąbrowskiego 40, 05-820 Piastów

Piotr Maciszewski, ul. Wał Miedzeszyński 870/8A, 03-917 Warszawa

Joanna Niećko, ul. Wojciecha Kiwerskiego 5/2, 20-240 Lublin

Zadanie 6) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii

Marzenna Król ul. Pasłęcka 10D m 62, 03-137 Warszawa

Aleksandra Mikołajczak ul. Wąwozowa 28 lok. 39, 02-796 Warszawa

Agnieszka Turzańska, ul. Lechonia 9 m 2,  01-556 Warszawa

Katarzyna Nowicka, ul. Strefowa 47, 05-805 Kanie Helenowskie

Anna Perdzyńska, ul. Św. Józefa 60/64 m 31, 87-100 Toruń

Karolina Lipska-Karpińska, ul. Dickensa 27/20, 02-382 Warszawa

Adam Cieplucha, ul. Basenowa 6, 93-479 Łódź

Aneta Szeptuch ul. Jana Kazimierza 64A/345, 01-248 Warszawa

Anna Żochowska, Sławiny 38 C, 08-400 Garwolin

Beata Kowalczyk, ul. Pileckiego 107 m.42, 02-781 Warszawa

Zadanie 7) Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisie badań EEG

Barbara Kuszczak Bohl, ul. Kulczyńskiego 24/57, 02-777 Warszawa

Jolanta Kasprzyk – Obara, ul. Bora - Komorowskiego 16 m 5, 03 - 982 Warszawa

Zadanie 8) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Agnieszka Duczkowska, ul. Szczęśliwa 27,  05-502 Wólka Kozodawska

Marek Duczkowski, ul. Szczęśliwa 27,  05-502 Wólka Kozodawska


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.8.2017 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na:

świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie w podziale na zadania:

Zadanie 1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistę przy zabiegach kardiochirurgicznych

Zadanie 2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich polegających na wykonywaniu zabiegów/procedur w zakresie kardiologii interwencyjnej

Zadanie 3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie endoskopowych procedur gastroenterologii dziecięcej

Zadanie 4) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie wykonywania zabiegów/procedur otolaryngologicznych

Zadanie 5) Udzielanie świadczenie zdrowotnych lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zadanie 6) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie neonatologii

Zadanie 7) Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisie badań EEG i Video EEG

Zadanie 8) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Pracowni Rezonansu Magnetycznego

(CPV: 85111100-0 - Usługi Szpitalne , 85121291-9 – Usługi pediatryczne,
85121251-7 – Usługi gastroenterologiczne, 85121231-1 – Usługi kardiologiczne,
85150000-5 Usługi obrazowania medycznego)

  1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określne w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
  2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
  3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2017 r. do godziny 11:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2017 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych,   V piętro pok. 109.
  6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
  9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO