Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warszawa, 25 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury n 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.1.2018 na świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Pracowni Leku Jałowego i Pracowni Żywienia Pozajelitowego SPDSK w Warszawie

Maria Wojcieszek, ul. Narbutta 83/i/07 02-524 Warszawa

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Wojciech Paduszyński Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. Przyjemna 2B/2 80-054 Warszawa

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Tomasz Jarymowicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Poli Gojawczyńskiej 3/5 01-773 Warszawa

 


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.1.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na: świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Pracowni Leku Jałowego i Pracowni Żywienia Pozajelitowego SPDSK w Warszawie

Zadanie 2.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zadanie 3. Udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  dla dzieci

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2018 r. do godziny 15:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 25 stycznia 2018 o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych,   V piętro pok. 109.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
  Szczegółowe warunki konkursu dostępne u Udzielającego Zamówienie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SWKO