Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warszawa, 6 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.33.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług pielęgniarskich w podziale na zadania.

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z SWKO.
 4. Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2018 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.32.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na:

Udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Pakiet 1 Udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w pionie ratunkowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie

Pakiet 2) Udzielanie świadczeń specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w pionie chirurgicznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie

Pakiet 3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w pionie pediatrycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie (postępowanie uzupełniające)

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
 4. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2018 r. do godziny 13:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2018 r. o godzinie 14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.29.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresu chirurgii dziecięcej w Poradni Chirurgicznej dla Dzieci i Młodzieży

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresu konsultacji okulistycznych pacjentom hospitalizowanym w SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2018 r. do godziny 15:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2018 o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia w poszczególnych zadaniach nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

SWKO

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DRMU.4240.2.2018

i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzaniu leków cytostatycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa)

Czytaj więcej: DRMU.4240.2.2018 - udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzaniu leków...

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.30.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 15:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 27 listopada 2018 o godzinie 8:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.29.2018 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

 1. Wanda Czerwińska, PWZ 412109P
 2. Katarzyna Zielińska, PWZ 4128016P

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zadań pielęgniarki epidemiologicznej

 1. Teresa Dębowska, PWZ 3000896P

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.29.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

Zadanie 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zadań pielęgniarki epidemiologicznej

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada 2018 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia w poszczególnych zadaniach nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Warszawa, 31 października 2018 r.

SWKO

Warszawa, 30 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.28.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Pracowni Rezonansu Magnetycznego SPDSK w Warszawie

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 13:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 13 listopada 2018 o godzinie 14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia w poszczególnych zadaniach nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
  SWKO

DSP.4240.27.2018                                                                                                          Warszawa, 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.27.2018 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w dziedzinie pediatrii w Izbie Przyjęć

 1. Iwona Maciejewicz-Molenda, PWZ 9171140
 2. Beatrycze Kołakowska-Mrozowska, PWZ 2716634

 Na podstawie Działu 7 pkt 1 ust.4 Szczegółowych Warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r poz.160 ze zm.) Dyrektor SPDSK w Warszawie unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Zadania 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.27.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w podziale na zadania

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w dziedzinie pediatrii w Izbie Przyjęć

Zadanie2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 4. Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2018 r. do godziny 13:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada 2018 r. o godzinie 14:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

SWKO

 Warszawa,24 października 2018 r.

31 października 2018r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.26.2018 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej wybrano ofertę :Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów im. prof. W. Zawadowskiego w Warszawie, ul. Waryńskiego 9, 00-655


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.26.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej SPDSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO ofert oraz zatrudnia personel posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 marca2019 r.
 4. Oferty należy składać do dnia 30 października 2018 r. do godziny 11:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 30 października 2018 r. o godzinie 12:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

SWKO

Warszawa, 15 października 2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki Wigury 63A, 02-091 Warszawa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.25.2018 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w dziedzinie neonatologii
Anna Tupieka-Kołodziejska, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Zadanie2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w dziedzinie anestezjologii dziecięcej
Zofia Patyna- Giżejowską, Praktyka w miejscu wezwania , specjalista anestezjologii


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.25.2018 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w dziedzinie neonatologii
Zadanie2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w dziedzinie anestezjologii dziecięcej
 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 12 października 2018 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 12 października 2018 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia w poszczególnych zadaniach przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Warszawa, 28 września 2018 r.

SWKO