Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

DKM.4240.26.2017                                                               Warszawa dnia, 29.06.2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

nr DKM.4240.26.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego

wybrano oferty złożone przez następujące osoby:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie kardiologii, polegających na wykonaniu konsultacji specjalistycznych lekarskich oraz wykonywaniu i asystowaniu w zabiegach elektroterapii.

Marcin Grabowski

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie konsultacji neurochirurgicznych oraz operacji endoskopowych guzów przysadki mózgowej i podstawy czaszki.

Jacek Kunicki

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej.

Milena Słoń

Piotr Kazimierz Niemczyk

Dagna Pirska-Żurawska

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez lekarza specjalistę w dziedzinie  medycyny ratunkowej.

David Zira

Zenon Truszewski,

Zadanie 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez lekarza specjalistę z chirurgii dziecięcej.

Magdalena Plewko

Małgorzata Olechowska

Zadanie 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii.

Brak ofert. Postępowanie unieważniono.

Zadanie 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych lekarskich w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii SPDSK w Warszawie.

Krzysztof Brzeszkiewicz

Zadanie 8.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych lekarskich w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii.

Jaromir Ciszek

Czytaj więcej: DKM.4240.26.2017 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.25.2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, iż unieważnia postępowanie konkursowe w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

 

Czytaj więcej: DKM.4240.25.2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego nr DKM.4240.24.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego

wybrano ofertę złożoną przez następującą osobę:

Pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii SPDSK w Warszawie

Ewa Zalewska

Czytaj więcej: DKM.4240.24.2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
z postępowania konkursowego nr DKM.4240.20.2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w postępowaniu konkursowym w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie wpłynęło 2 ofert z propozycjami cen w zamkniętych kopertach. Spośród nich została wybrana oferta złożona przez:

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

na badania 2a, 2b, 2c i 2d.

Czytaj więcej: DKM.4240.20.2017

DKM.4240.23.2017                                                                       Warszawa, 24.05.2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A informuje, iż termin składania ofert w postępowaniu nr DKM.4240.23.2017 na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SPDSK w Warszawie
w zakresie konsultacji w obszarze chorób metabolicznych

zostaje przesunięty z dnia 26 maja 2017 r godzina 14:00

na dzień 31 maja 2017 r. godzina 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 12:00.

Czytaj więcej: DKM.4240.23.2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego nr DKM.4240.22.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego

wybrano ofertę złożoną przez następującą osobę:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa Operacyjnego na Bloku Operacyjnym SPDSK w Warszawie.

Wanda Czerwińska ind praktyka pielęgniarska.

Postępowanie w zakresie Zadania 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej. Unieważniono - brak ofert.

Czytaj więcej: DKM. 4240.22.2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.21.2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy
ul. Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w postępowaniu konkursowym w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzaniu leków cytostatycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie wybrano ofertę złożoną przez:

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

ul. Karowa 2

00-315 Warszawa

 

Odpowiedzi na pytania

Oferenci biorące udział w postępowaniu        

Dotyczy: postępowania konkursowego na Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na sporządzaniu leków cytostatycznych na rzecz (DKM.4240.21.2017)

Udzielający Zamówienia SPDSK w Warszawie, informuję, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, Udzielający zamówienia przekazuje treść zapytań oraz modyfikację treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

Czytaj więcej: DKM.4240.21.2017

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego nr DKM.4240.16.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego

wybrano oferty złożone przez następujące osoby:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez pielęgniarkę systemu.

Dorota Markiewicz

Sebastian Śliwa

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, spełniają wymagania zawarte w SWKO i w oparciu o przyjęte kryterium oceny oferty nie przekraczają wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie.

Brak ofert. Postepowanie unieważniono

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.16.2017 i  zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez pielęgniarkę systemu.

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie.

Czytaj więcej: DKM.4240.16.2017

DKM.4240.19.2017                                                                                         Warszawa, 19 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

zadań w postępowaniu konkursowym DKM.4240.19.2017

Udzielający Zamówienia unieważnia konkurs ofert w zakresie:

Zadanie 1.Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii SPDSK w Warszawie.

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu SPDSK w Warszawie przez pielęgniarkę operacyjną przy zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych.

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu SPDSK w Warszawie przez ratownika medycznego.

Zadanie 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez pielęgniarkę systemu.

Zadanie 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie.

Czytaj więcej: DKM.4240.19.2017