Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.40.2016 w sprawie wyboru oferentów na:

świadczenia zdrowotne w zakresie neonatologii realizowane w Oddziale Klinicznym Neonatologii SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.4240.40.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.39.2016 w sprawie wyboru oferentów na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji chirurga naczyniowego (w tym USG) oraz konsultacji śródoperacyjnych lub śródzabiegowych w tym asysta do operacji

Czytaj więcej: DKM.4240.39.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.38.2016

w sprawie wyboru oferentów na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

pełnienia dyżurów lekarskich pediatrycznych w Izbie Przyjęć SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.4240.38.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza uzupełniający konkurs ofert o nr DKM.4240.35.2016 w sprawie wyboru oferentów na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu

Czytaj więcej: DKM.4240.35.2016 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A informuje, iż termin składania ofert w postępowaniu na Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii i Izbie Przyjęć SPDSK w Warszawie (postępowanie DKM.4240.36.2016. z dnia 19.09.2016) zostaje przesunięty z dnia 26 września 2016 r. godzina 15:00 na dzień 28 września 2016 r. godzina 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2016 r. o godzinie 9:00.


Dotyczy: Postępowania konkursowego nr DKM.4240.36.2016 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii i Izbie Przyjęć SPDSK w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SWKO

Udzielający Zamówienia zwiększa przewidywaną miesięczna liczbę godzin zabezpieczenia oraz dokonuje zmiany Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w/w postępowania:

  1. Dział II

Było: „Przewidywana szacunkowa miesięczna liczba godzin: 575„

Powinno być: ”Przewidywana szacunkowa miesięczna liczba godzin: 675

  1. Dział III

Lp. 5 Było: „Liczba godzin udzielania świadczeń uzależniona jest od zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, iż szacunkowa miesięczna łączna liczba godzin wyniesie 575 godz.”

Powinno być: „Liczba godzin udzielania świadczeń uzależniona jest od zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, iż szacunkowa miesięczna łączna liczba godzin wyniesie 675 godz.”


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza uzupełniający konkurs ofert o nr DKM.4240.36.2016 w sprawie wyboru oferentów na:

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii i Izbie Przyjęć SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.4240.36.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.34.2016 w sprawie wyboru oferentów na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresów:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia dyżurów w Pracowni Leku Jałowego SPDSK w Warszawie
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w pracowni Badań czynnościowych SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.4240.34.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.33.2016 w sprawie wyboru oferentów na

Udzielanie świadczenie zdrowotnych w zakresie neurochirurgii dzieci

Czytaj więcej: DKM.4240.33.2016 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza uzupełniający konkurs ofert o nr DKM.4240.32.2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresach z podziałem na zadania:

  1. Udzielanie świadczeń w zakresie pełnienia dyżurów w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i banku krwi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzin w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Czytaj więcej: 4240.32.2016 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr 4240.31.2016

z zakresu udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SPDSK w Warszawie (świadczenia psychoterapeutyczne).

Czytaj więcej: DKM.4240.31.2016