Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.30.2016 w sprawie wyboru oferentów na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

pełnienia dyżurów lekarskich pediatrycznych w Izbie Przyjęć SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej:  DKM.4240.30.2016

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A informuje, iż termin składania ofert w postępowaniu na

Udzielanie świadczenie zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu
(postępowanie DKM.4240.29.2016)

zostaje przesunięty z dnia 22 sierpnia 2016 r godzina 15:00

na dzień 30 sierpnia 2016 r. godzina 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.29.2016 w sprawie wyboru oferentów na

Udzielanie świadczenie zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu

Czytaj więcej: DKM.4240.29.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.28.2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresach z podziałem na zadania:

  • Udzielanie świadczenie zdrowotnych w Poradni Neonatologicznej
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin (sesje psychoterapii)
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej dla Dzieci i Młodzieży
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach zabezpieczenia dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w ramach zabezpieczenia dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii
  • Udzielanie świadczeń w zakresie pełnienia dyżurów w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i banku krwi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzin w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Czytaj więcej: DKM.4240.28.2016

DKM.4240.27.2016                                                                                        03 sierpnia 2016 r

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z postępowania konkursowego nr DKM.4240.27.2016

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 63A uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego w sprawie udzielenia świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych świadczenia w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii i Izbie Przyjęć SPDSK w Warszawie przez lekarzy ginekologów.

Czytaj więcej: DKM.4240. 27.2016

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A informuje, iż termin składania ofert w postepowaniu na

Świadczenie usług pielęgniarskich/położniczych w Oddziale Klinicznym Neonatologii SPDSK w Warszawie (postepowanie DKM.4240.24.2016)

zostaje przesunięty z dnia 18 lipca 2016 r godzina 12:00

na dzień 20 lipca 2016 r. godzina 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2016 r. o godzinie 14:00.

Czytaj więcej: DKM.4240.24.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr SPDSK/26/DKM/16 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresach z podziałem na zadania:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Hematologicznej SPDSK w Warszawie

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej SPDSK w Warszawie.

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologicznej dla dziewcząt SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: SPDSK/26/DKM/16

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015  r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.25.2016 w sprawie wyboru oferentów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK w Warszawie przez lekarzy chirurgii dziecięcej

Czytaj więcej: DKM.4240.25.2016

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A  informuje, iż w związku z wezwaniem Oferentów do uzupełnienia ofert termin rozstrzygnięcia konkursu na:

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii (postępowanie DKM.4240.23.2016)

zostaje przesunięty z dnia 29 lipca 2016 r. na dzień 3 sierpnia 2016 r.

Czytaj więcej: DKM.4240.23.2016

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DKM.4240.21.2016 i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia w zakresie

Pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii SPDSK w Warszawie

Czytaj więcej: DKM.4240.21.2016