Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PRACOWNIA AUTOIMMUNOLOGII

w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie

02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A,

informuje o możliwości wykonywania u dzieci i dorosłych

BADAŃ W KIERUNKU WYKRYCIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWNEURONALNYCH:

 • Przeciwciała przeciwko receptorom: anty-NMDA, anty-AMPA1, anty-AMPA2, antyGABAR B1/B2 oraz białkom związanym z VGKC (anty-LGI1,  anty-CASPR2)
 • Przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego - anty GAD
 • Przeciwciała przeciwko antygenom móżdżku i trzustki                                                                    

 
Badania wykonywane są metodą immunofluorescencji pośredniej przy wykorzystaniu dwóch testów :

 • Mozaika Trzustka (małpa) / Móżdżek ( małpa) IIFT -(Screening).
 • Test oparty o komórki transfekowane IIFT.

Stosowany zestaw odczynnikowy zapewnia substraty w postaci transfekowanych komórek do detekcji przeciwciał przeciw:

NMDA, AMPA1 i 2, VGKC (CASPR2, LGI1), GABARB1/B2, GAD

Zastosowanie tych substratów w połączeniu z tkanką neuronalną umożliwia wszechstronną diagnostykę różnych form autoimmunologicznego zapalenia mózgu.

Zachęcamy do wykonywania prezentowanych badań. Czas oczekiwania na wynik - ok. 2 tygodnie, w uzasadnionych klinicznie przypadkach, termin ten może zostać skrócony.

Aktualne ceny wykonania badań w kierunku przeciwciał przeciwneuronalnych znajdują się w Cenniku usług medycznych.

W celu ustalenia możliwości i terminu wykonania badania proszę o kontakt z Pracownią Autoimmunologii  Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie, pod numerem telefonu (22) 317 – 94 – 75, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8 do 15.

 Zlecenie na oznaczenie przeciwciał przeciwneuronalnych

Szanowni Państwo,

Zapisy do poradni specjalistycznych działających w Poliklinice Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie prowadzone są w Rejestracji Polikliniki.

W chwili obecnej prowadzimy zapisy do Poradni:

 • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Autystyczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Genetyczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
 • Poradnia Hematologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Onkologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Urologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

 Zapisu na wizytę można dokonać:

 • osobiście w Rejestracji Polikliniki, w siedzibie Szpitala przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa, parter w holu głównym Szpitala, w godzinach od 800 do 1800, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,

 lub

 • telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 317 - 91 - 88 w godzinach od 800 do 1800 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Podczas rozmowy telefonicznej należy podać:

 • dane pacjenta - imię i nazwisko, pesel,
 • adres, telefon kontaktowy,
 • w przypadku zapisu na pierwsza wizytę - dane ze skierowania: adres placówki kierującej do poradni oraz dane lekarza kierującego.

Uwaga:
W ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia należy dostarczyć skierowanie osobiście lub przesłać pocztą na adres Szpitala (ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa). W przypadku niedostarczenia skierowania w wymaganym terminie pacjent zostanie skreślony z kolejki oczekujących.*

za pośrednictwem poczty elektronicznej: poliklinika@spdsk.edu.pl

W przypadku wybrania tej formy w  e-mailu proszę podać:

 • dane pacjenta - imię i nazwisko, pesel
 • adres oraz telefon kontaktowy
 • w przypadku zapisu na pierwsza wizytę: skan skierowania do poradni

Uwaga:
W ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o terminie wizyty (wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia) należy dostarczyć skierowanie osobiście lub przesłać pocztą na adres Szpitala (ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa). W przypadku niedostarczenia skierowania w wymaganym terminie pacjent zostanie skreślony z kolejki oczekujących.*

lub

za pośrednictwem strony internetowej Szpitala www.spdsk.edu.pl, poprzez e – portal

Uwaga:
Możliwość rejestracji przez e – portal  dostępna jest tylko dla pacjentów zapisujących się na kolejną wizytę. Pacjenci zapisujący się na pierwszą wizytę do poradni proszeni są o skorzystanie z innych sposobów rejestracji.
Aby skorzystać z możliwości umówienia wizyty poprzez e - portal, należy przy okazji wizyty w Szpitalu zgłosić się do Rejestracji Polikliniki celem odebrania hasła dostępu.

 

 * Podstawa prawna:

            art. 20 ust. 2a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581)

Biura Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego
mgr Małgorzata Woźniak

Pracuje: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A,  
02-091 Warszawa

Dyżur Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego odbywa się:
We wtorki w godz.8.30 - 10.30, pokój nr 22 poziom 0E na obszarze Oddziału Klinicznego Psychiatrii.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2011.231.1375 ze zm.), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.


Do zadań w/w Rzecznika należy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;


Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa


Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590 w godz. 9.00-21.00 od poniedziałku do piątku

Ustawa z dn.6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 ze zm.)

Ustawa z dn.19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2011.231.1375 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz.U.2006.16.126 ze zm.)

Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 ze zm.)  pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych
 • informacji
 • tajemnicy informacji z nim związanych
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • poszanowania intymności i godności pacjenta
 • dokumentacji medycznej
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • opieki duszpasterskiej
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie