Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu pełnienia dyżurów serologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego I  oraz obsługa banku krwi

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2014 r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – IV Pietro pokój 73.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca 2014 r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe

Odwołanie konkursu ofert

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresów: hematologia - świadczenia udzielane w Poradni Hematologicznej dla Dzieci i Młodzieży, otolaryngologia – świadczenia udzielane w Poradni Otolaryngologii dla Dzieci i Młodzieży, pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć I, Izbie Przyjęć II, konsultacji wewnątrzszpitalnych ortopedycznych oraz dyżurów w Pracowni Leku Jałowego SPDSK

 

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 18 lipca  2014 r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – IV Pietro pokój 73.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 18 lipca 2014 r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć II przy ul. Działdowskiej 1

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 14 kwietnia 2014 r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – IV Pietro pokój 73.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 7dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe.

Rozstrzygnięcie konkursu.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu: dyżurów lekarskich na Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej II oraz w budynku SPDSK przy ul. Działdowskiej 1, konsultacji neurologicznych dla pacjentów SPDSK

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217))

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul.Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 24 marca 2014r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – IV Pietro pokój 73
 4. Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2014r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć II przy ul. Działdowskiej 1

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 12 marca 2014 r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – IV Pietro pokój 73.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 12 marca 2014 r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 7dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe.

Wyniki konkursu.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia ul. Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie pielęgniarskie z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego udzielanych na Bloku Operacyjnym I SPDSK w Warszawie, ul. Marszałkowska 24

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217).
 2. Oferty mogą składać podmioty lecznicze zatrudniające na dzień podpisania umowy pielęgniarki z doświadczeniem zawodowym w pracy w warunkach szpitalnych zaznajomionych ze specyfiką chirurgiczną.
 3. Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie Zamawiającego, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
 4. Umowa będzie zawierana od dnia 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2015 roku.
 5. Oferty należy składać do dnia 24.02.2014 r. do godz. 10.00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów, IV Pietro pokój 73
 6. Otwarcie ofert nastąpi 24.02.2014 o godz. 11.00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – IV Pietro pokój 73.
 7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 10. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi i protestu dotyczącego konkursu.


  Materiały konkursowe.

  Wyniki konkursu.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych dla pacjentów hospitalizowanych w SPDSK w Warszawie

 

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2014 r do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – IV Pietro pokój 73
 4. Otwarcie ofert nastąpi 20 lutego 2014 r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe.

Wyniki konkursu.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu dyżurów lekarskich na Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej II – ul. Działdowska 1

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2014 r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – IV Pietro pokój 73
 4. Otwarcie ofert nastąpi 21 stycznia 2014 r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu EEG (wykonywanie badań)


W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00
 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2014 r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów – IV Pietro pokój 73
 4. Otwarcie ofert nastąpi 17 stycznia 2014 r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe.

Wyniki konkursu.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu dyżurów na Oddziale Klinicznym Psychiatrii I i II oraz Neurologii i Pediatrii, superwizji psychoterapeutów, wykonywania zabiegów na Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii, udzielania świadczeń w Poradni Hematologicznej dla Dzieci i Młodzieży, udzielania konsultacji neurochirurgiczne w Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii, udzielania konsultacji neuropsychologiczne w Oddziale Neurologii i Pediatrii, dyżurów lekarza radiodiagnostyki popołudniowych i nocnych w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej I.

 

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2013 r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2013 r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Materiały konkursowe.

Wyniki konkursu.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia Działdowska 1, ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu konsultacji lekarza Medycyny Pracy dla SPDSK ul. Marszałkowska 24.

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty spełniające warunki określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 20.11.2013 r. do godziny 10:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów  IV piętro pokój 73.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 20.11.2013 r. o godzinie 12:00 w Dziale Kontraktowania i Monitorowania Umów IV piętro pokój 73.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

 

                                                                                       ZASTĘPCA DYREKTORA

                                                                                                 ds. Lecznictwa

                                                                                                 Marta Kuczabska

Materiały konkursowe