Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 Zespół Szkół Nr 87

w SPDSK w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A

tel: 22 317 94 05
e-mail:
zs87@edu.um.warszawa.pl

 
Podstawa prawna działalności:

  • Orzeczenie Organizacyjne z 1956 r.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r.


Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

W skład ZS nr 87 wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 287 z oddziałem przedszkolnym dzieci 6 letnich
  • Gimnazjum nr 148

Dyrektor ZS nr 87 - Anna Woźnica
Zastępca dyrektora ZS nr 87 - Danuta Włodarczyk - Molska
Kierownik wychowania – Jolanta Talma


Głównym celem działania szkoły w szpitalu jest wspomaganie procesu leczenia chorego dziecka. Terapia przez naukę i zabawę. Uczniowie realizują obowiązek szkolny, aby po powrocie do zdrowia móc bez zaległości wrócić do nauki w szkole macierzystej. Rozwijamy zainteresowania i pasje by dziecko- pacjent - uczeń  zapominał o smutku, bólu, izolacji  - przeżyciach wynikających z hospitalizacji.


Jak działa szkoła w szpitalu?

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z planem lekcji na poszczególnych oddziałach. W naszej szkole nauczane są języki obce: angielski i niemiecki. Lekcje odbywają w świetlicach i salach chorych.
Zajęcia prowadzone w szpitalu mają charakter zindywidualizowany, a to oznacza, że dostosowujemy tempo pracy do możliwości wysiłkowych, samopoczucia i poziomu wiedzy dziecka. Realizując program staramy się tak przeprowadzić lekcje, aby nauka była przyjemnością. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów przewlekle chorych.
U nas, jak w każdej innej szkole, uczeń uzyskuje oceny. Po zakończeniu leczenia dziecko otrzymuje zaświadczenie z ocenami, które jest honorowane przez szkołę macierzystą. Istnieje również możliwość dokonywania klasyfikacji semestralnych w przypadku długiego pobytu ucznia w szpitalu, oraz zdawanie egzaminu gimnazjalnego
Każdy uczeń - pacjent  może uczestniczyć w zajęciach wychowawczych-pozalekcyjnych. Są to zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, komputerowe, czytelnicze, gry, zabawy i inne według zainteresowań wychowanków. Dzieci biorą udział w organizowanych imprezach, uroczystościach, spotkaniach o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym, terapeutycznym i wyrównawczym, podczas których zarówno rozwijają swoje zainteresowania, nawiązują kontakty z rówieśnikami, korzystają z różnych form edukacji kulturalnej, przyrodniczej, profilaktycznej jak i uzupełniają (w razie takiej potrzeby) zaległości szkolne.
Trzeba jednak zaznaczyć, że we wszystkich zajęciach odbywających się w szkole oraz poza terenem oddziału lub szpitala biorą udział wyłącznie dzieci, które otrzymały aktualną zgodę od lekarza prowadzącego.

 

 Rys historyczny

W 1956 r. w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie powołano przyszpitalną szkołę podstawową.
W związku z reformą oświaty w 1999 roku zostało utworzone gimnazjum, a we wrześniu 2000 roku utworzono Zespół Szkół  nr 87. W kolejnych latach powstały filie placówki w trzech warszawskich szpitalach (ul.Lindleya, ul.Banacha,ul. Kopernika).

 

Misja szkoły

Szkoła w szpitalu realizuje takie same zadania jak szkoła publiczna samodzielna.  Jest szkołą terapeutyczną, działa według innego systemu organizacyjnego, wszystkie działania szkoły podporządkowane są funkcji terapeutycznej, wspomagającej proces leczenia. I dlatego nasza szkoła jest nietypowa – to szkoła dla dzieci szczególnych, bo chorych, a więc bardziej potrzebujących naszej pomocy .

Naszą misją jest wspomaganie procesu leczenia poprzez naukę i zabawę. Inspirujemy i zachęcamy dzieci do działań twórczych, stosujemy nowoczesne i aktywizujące metody nauczania, rozwijamy zainteresowania, by każde dziecko pomimo choroby mogło odnieść sukces, uwierzyć w siebie, pokonać własne słabości.Szanowny Rodzicu!

Pamiętaj o dostarczeniu dziecku do szpitala podręczników, zeszytów przedmiotowych, przyborów szkolnych, plastycznych. Prosimy też  o kontakty ze szkołą.
Wszelkie informacje o dziecku, są dla nas bardzo cenne, obustronnie pomagają w procesie edukacji Państwa dziecka.


                                                  “Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.....”
                                                                                           Janusz Korczak