Zamówienia Publiczne - SPDSK


Idź do treści

16-2014

Rok 2014 > 11-20

Przetarg na:

Rejestr
Zam.Publ.

Termin
składania ofert

Dokumenty

Status

Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym
z siedzibą w Warszawie.


Publikacja 24.02.2014

16/2014

03.04.2014
godzina 09:00

Specyfikacja oraz pozostałe dokumenty.
Załącznik nr 10

 

Publikacja 24.02.2014

   

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

Publikacja 05.03.2014

   

1. Informacja o wniesieniu odwołania Enigma, Essaprojekt.
2. Odwołanie ENIGMA.
3. Odwołanie ESAPROJEKT.

 

Publikacja 07.03.2014

   

Przystąpienie do odwołania:
1. CompuGroup Medical Polska sp. z o.o.
2. Enigma Systemy Ochrony lntormacji sp. z o.o.

 

Publikacja 17.03.2014

   

Modyfikacja SIWZ.

 

Publikacja 18.03.2014

 

07.04.2014
godzina 09:00

1. Ogłoszenie o zmianie.
2. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej numer Dz.U./S S54
18/03/2014 90288-2014-PL.

 

Publikacja 24.03.2014

   

Odpowiedzi na pytania.

 

Publikacja 03.04.2014

 

14.04.2014
godzina 09:00

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Publikacja 22.05.2014

   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zakończone

         
         
         

Powrót do treści | Wróć do menu głównego