Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
dotKierownik: prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow
dotSekretariat: 22 45 23 241

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego :
Laboratorium I, 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
Laboratorium II, 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1

Kierownik
:
prof. dr hab.n.med. Urszula Demkow
tel/fax: 22 62 96 517
e-mail: demkow@litewska.edu.pl
Sekretariat: 22 52 27 493
e-mail: laboratorium@litewska.edu.pl

Z-ca kierownika Laboratorium
I :
mgr Barbara Gałązka
tel/fax: 22 52 27 327
e-mail: barbara.galazka@litewska.edu.pl

Z-ca kierownika Laboratorium II:
dr n.med. Marzena Modzelewska
tel/fax: 22 45 23 241
e-mail: laboratoriumII@kliniczny.pl
marzena.modzelewska@kliniczny.pl

 

PRACOWNIE W LABORATORIUM I:
Numery telefonów wewnętrznych:
Hematologii: 497
Chemii Klinicznej: 495
Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi: 428
Analityki Ogólnej, Koagulologii, Mikrobiologii, Immunologii,
Immunochemii, Autoimmunologii: 465
Badania „wysyłkowe ”: 495
 
PRACOWNIE W LABORATORIUM II:
Numery telefonów wewnętrznych:
Hematologii: 256
Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi: 317
Analityki Ogólnej: 245
Koagulologii: 250
Chemii klinicznej: 243
Mikrobiologii: 264
Cytometrii przepływowej: 241
Badania „wysyłkowe ”: 250

 

Charakterystyka Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego ma w swojej strukturze dwa Laboratoria: Laboratorium I przy ul. Marszałkowskiej 24 i Laboratorium II przy ul. Działdowskiej 1.
Nadzór nad pracą całego Zakładu sprawuje prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow.
Zastępcą Kierownika ZDL Laboratorium I jest mgr Barbara Gałązka.
Zastępcą Kierownika ZDL Laboratorium II jest dr n.med. Marzena Modzelewska.
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego jest zarejestrowany w Ewidencji Laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod numerami identyfikacyjnymi: Laboratorium I - 1513, Laboratorium II - 1514
Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi spełniania Standardu Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Laboratoria są zakwalifikowane następująco:
Laboratorium I – typ 2, w tym Pracownia Mikrobiologiczna – typ 2 (B)
Laboratorium II – typ 2, w tym Pracownia Mikrobiologiczna – typ 1(A)
 
Zakres działalności:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, będąc jednocześnie jednostką Szpitala Klinicznego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ma statutowo przyporządkowane trzy cele: działalność usługową, dydaktyczną i naukową.
 
Działalność usługowa.
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego (ZDL) spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne pod względem pomieszczeń i wyposażenia. Posiada laboratoryjny system informatyczny.
ZDL wykonuje szeroki panel badań laboratoryjnych dla pacjentów hospitalizowanych w klinikach SPDSK i SPDSK- Filia oraz pacjentów komercyjnych.
Badania wykonywane są przez 24 godziny na dobę.
Zakres świadczonych usług laboratoryjnych umożliwia rozpoznanie choroby, monitorowanie jej przebiegu i skuteczności leczenia a także określenie stanu zdrowia pacjenta dla celów profilaktycznych i epidemiologicznych.
Priorytetem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych odpowiadających oczekiwaniom lekarzy i zapewniających satysfakcję klientów.
Jest to możliwe poprzez:
1. Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu medycznego.
Wszyscy pracownicy z wyższym wykształceniem posiadają prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
W skład kadry medycznej ZDL wchodzą pracownicy:
- prof. dr hab. n. med.
- 6-ciu dr n.med.
- 10- ciu diagnostów laboratoryjnych –specjalistów z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej
- 1 diagnosta laboratoryjny- specjalista z zakresu laboratoryjnej hematologii medycznej
- 2 diagnostów laboratoryjnych – specjalistów z zakresu zdrowia publicznego
- 3 diagnostów laboratoryjnych ––specjalistów z zakresu mikrobiologii medycznej
- 18 - tu diagnostów laboratoryjnych w tym w trakcie specjalizacji 9-ciu, bez specjalizacji 9-ciu
- 18 – tu techników w tym 15- tu analityki
2. Posiadanie aparatury laboratoryjnej zapewniającej wykonywanie badań laboratoryjnych zgodnie z zakresem prowadzonej działalności.
3. Monitorowanie jakości wyników wykonywanych badań poprzez:
- uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych kontrolach jakości badań laboratoryjnych potwierdzonych uzyskanymi certyfikatami,
- prowadzenie codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości,
- stosowanie standardowych procedur operacyjnych wykonywania badań laboratoryjnych (Księgi Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP-y),
- wdrożenie procedur: zlecania badań, pobierania materiału biologicznego, jego transportu i rejestracji, przechowywania materiału oraz wydawania i odbioru wyników badań laboratoryjnych (Księga Diagnostycznych Procedur Laboratoryjnych).

 

PACJENCI KOMERCYJNI MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO:
A. Miejsca pobierania materiału biologicznego i wydawania wyników:
I. SPDSK, ul Marszałkowska 24
1. Punkt Pobrań Polikliniki
Poniedziałek - Piątek w godzinach …………
2. Izba Przyjęć
Poniedziałek - Piątek w godzinach……..
Sobota, niedziela i święta w godzinach……..
II. SPDSK-Filia , ul Dziadowska 1
1. Izba Przyjęć
Poniedziałek - Piątek w godzinach……..
Sobota, niedziela i święta w godzinach……..
 
PACJENCI LECZENI W PORADNIACH POLIKLINIKI
1. Punkt Pobrań Polikliniki
Poniedziałek - Piątek w godzinach …………
Miejsce i godziny pobrania materiału biologicznego u pacjentów komercyjnych należy wpisać po uzgodnieniu z Dyrekcją SPDSK.

Ogólne informacje dotyczące pobierania materiału biologicznego na badanialaboratoryjne:
I. Krew
1. Rano, po wypoczynku nocnym, standardowo na czczo tj. 12-14 godzin od ostatniego posiłku.
Dopuszcza się pobieranie krwi u pacjentów nie będących na czczo zależnie od jego stanu klinicznego oraz od rodzaju zleconego badania laboratoryjnego. W przypadku niektórych oznaczeń np. żelazo, kortizol ważna jest pora dnia.
2. Przy zachowaniu dotychczasowo stosowanej diety w dniu poprzedzającym badanie.
3. Poranną porcję leku pacjent powinien wziąć dopiero po oddaniu materiału biologicznego do badania.
II. Mocz
1. Z pierwszej porannej mikcji do pojemnika jednorazowego użycia ( dostępny w aptece)
2. Pobranie próbki moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych sąsiadujących z ujściem cewki moczowej.
3. Przy zachowaniu dotychczasowo stosowanej diety.
4. Poranną porcję leku pacjent powinien wziąć dopiero po oddaniu materiału biologicznego do badania.
5. Odstawienie witaminy C na 24 godziny przed pobraniem moczu.
6. Nie należy pobierać próbek moczu na 2 dni przed, w czasie i 2 dni po menstruacji.

Ogólne zasady pobierania materiału biologicznego na badania mikrobiologiczne.
 
1. Przed wdrożeniem antybiotykoterapii.
2. Przed podaniem kolejnej dawki antybiotyku w przypadku trwania antybiotykoterapii.
3. Po 3-7 dniach od zakończenia antybiotykoterapii w przypadku badania kontrolnego
UWAGA !!!
Materiał biologiczny na posiew (mocz, kał)bezwzględnie należy pobrać do jałowego pojemnika (pojemniki dostępne w aptekach) i jak najszybciej dostarczyć do Punktu pobrań w Poliklinice lub na Izbę Przyjęć.
 
INNY MATERIAŁ NA POSIEW ( WYMAZY) BĘDZIE POBIERANY W PUNKTACH POBRAŃ
B. Wykaz badań laboratoryjnych wykonywanych w ZDL – wg Tabeli
 
 
WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZDL
LABORATORIUM I i LABORATORIUM II

 

L.p.

Nazwa badania

Lab. I

Lab. II

 

ANALITYKA OGÓLNA

   

1

Badanie ogólne moczu

X

X

2

Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą optyczno-cytometryczną

X

 

3

Białko w moczu

X

X

4

Ciężar właściwy - próba sucha

X

 

5

Ocena erytrocytów w moczu w mikroskopie fazowo - kontrastowym

X

 

6

pH moczu pod parafiną

X

 

7

Mocz - Liczba Addisa

X

X

8

Badanie ogólne kału (ocena stopnia strawienia)

X

X

9

Krew utajona w kale metodą immunochromatograficzną

X

X

10

pH kału

X

X

11

Pasożyty w kale

X

X

12

Antygen Giardii lamblii w kale metodą immunochromatograficzną

X

X

13

Owsiki – wymaz okołoodbytniczy, mocz

X

X

14

Rzęsistek pochwowy – mocz

X

X

15

Kamienie żółciowe

X

 

16

Kamienie nerkowe

X

 

17

Gonadotropina kosmówkowa w moczu metodą immunochromatograficzną

X

 

18

Testy metaboliczne – mocz

X

 

MIKROBIOLOGIA

19

Bakteriologiczne badanie moczu

   

A

Posiew moczu

X

X

B

Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego

X

X

C

Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi

X

X

20

Bakteriologiczne badanie krwi

X

X

A

Posiew krwi

X

X

B

Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego

X

X

C

Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi

X

X

21

Bakteriologiczne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów z jam ciała płynów

( posiew, oznaczenie antygenów, preparat bezpośredni)

X

X

A

Posiew, oznaczanie antygenów , preparat bezpośredni z płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów z jam ciała

X

 

X

B

Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego

X

X

C

Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi

X

X

22

Bakteriologiczne badanie materiału klinicznego (gardło,rana, ucho,cewnik, pępek, napletek, srom, zatoki, ropa, nos,oko)

X

X

A

Posiew z materiału klinicznego (gardło,rana, ucho,cewnik, pępek, napletek, srom, zatoki, ropa, nos,oko)

X

X

B

Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego

X

X

C

Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi

X

X

23

Bakteriologiczne badanie materiału biologicznego na obecność bakterii beztlenowych ( posiew, identyfikacja, antybiogram)

X

X

24

Bakteriologiczne badanie kału kierunku kolonizacji i nosicielstwa

X

X

A

Posiew kału w kierunku kolonizacji i nosicielstwa

X

X

B

Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego

X

X

C

Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi

X

X

25

Bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek Salmonella spp. i Shigella spp. (posiew, identyfikacja, serotypowanie, antybiogram)

X

X

26

Bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek Yersinia spp. (posiew, identyfikacja, antybiogram)

X

X

27

Bakteriologiczne badanie kału dzieci na obecność enteropatogennych Escherichia coli – EPEC (posiew, identyfikacja, serotypowanie, antybiogram)

X

X

28

Bakteriologiczne badanie kału na obecność bakterii Clostridium difficile (posiew, identyfikacja)

X

X

29

Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale metodą ELFA

X

X

30

Wykrywanie rotawirusów i adenowirusów w kale metodą mmunochromatograficzną

X

 

X

 

31

Wykrywanie wirusów RSV w wymazach z nosogardzieli metodą immunochromatograficzną

X

 

X

 

32

Mikrobiologiczne badanie materiału biologicznego na obecność grzybów drożdżoidalnych (posiew, identyfikacja, lekowrażliwość)

X

X

33

Mikrobiologiczna kontrola czystości powietrza i powierzchni

X

X

34

Badanie jałowości produktu przeznaczonego do żywienia pozajelitowego

X

 
 

BIOCHEMIA

   

35

Amoniak w osoczu

X

 

36

Białko całkowite

X

X

37

Proteinogram

X

 

38

Albuminy w surowicy

X

X

39

Albumina w moczu (mikroalbuminuria)

X

X

40

Białko C reaktywne - CRP

X

X

41

Prokalcytonina –PCT

X

X

42

Czynnik reumatoidalny – RF- metoda ilościowa

X

X

43

Poziom antystreptolizyn - ASO

X

X

44

Immunoglobulina IgA

X

X

45

Immunoglobulina IgG

X

X

46

Immunoglobulina IgM

X

X

47

Składowa dopełniacza C3

X

X

48

Składowa dopełniacza C4

X

X

49

Glukoza / surowica / mocz

X

X

50

Mocznik / surowica / mocz

X

X

51

Kreatynina / surowica / mocz

X

X

52

Kwas moczowy / surowica / mocz

X

X

53

Bilirubina całkowita w surowicy

X

X

54

Bilirubina niesprzężona / Bilirubina sprzężona - Bu/Bc

X

X

55

Aminotransferaza asparaginowa - GOT ( AST )

X

X

56

Aminotransferaza alaninowa - GPT ( ALT )

X

X

57

Gamma glutamylotransferaza - GGTP

X

X

58

Fosfataza alkaliczna – ALP

X

X

59

Izoenzymy fosfatazy alkalicznej – kostny i wątrobowy

X

X

60

Dehydrogenaza mleczanowa - LDH

X

X

61

Kinaza fosfokreatynowa - CK

X

X

62

Izoenzym kinazy fosfokreatynowej CK - MB

X

 

63

Amylaza/ surowica / mocz

X

X

64

Lipaza /surowica

 

X

65

Cholesterol całkowity - CHOL

X

X

66

Cholesterol HDL – HDL-chol

X

X

67

Cholesterol LDL – LDL-chol

X

X

68

Triglicerydy - TG

X

X

69

Kwas mlekowy (mleczany)

X

X

70

Methemoglobina - MetHb

X

X

71

Karboksyhemoglobina – COHb

X

X

72

Badanie parametrów krytycznych(RKZ, elektrolity, oksymetria, metabolity)

X

X

73

Osmolalność / surowica / mocz

X

X

74

Sód / surowica / mocz

X

X

75

Potas / surowica / mocz

X

X

76

Wapń zjonizowany

X

X

77

Wapń / surowica / mocz

X

X

78

Fosfor / surowica / mocz

X

X

79

Magnez / surowica / mocz

X

X

80

Chlorki / surowica / mocz / płyn mózgowo-rdzeniowy

X

X

81

Oznaczenie chlorków w pocie:

A

pobieranie na Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji próbek potu na bibułę według obowiązującego cennika

   

B

ilościowe oznaczenie chlorków w pocie

 

X

82

Badanie płynu z otrzewnej (cytoza, parametry fizyczne i biochemiczne)

X

X

83

Badanie płynu stawowego

X

X

84

Badanie płynu dializacyjnego

X

 

A

cytoza

X

 

B

ocena morfologiczna komórek

X

 

C

elektrolity ( Na, K, Ca++)

X

 

D

Parametry biochemiczne ( glukoza, mocznik , kreatynina,

białko całkowite)

X

 

X

85

Badanie płynu z opłucnej (parametry fizyczne i biochemiczne)

X

X

86

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (cytoza, parametry fizyczne i biochemiczne)

X

X

87

Żelazo

X

X

88

Całkowita zdolność wiązania żelaza - TIBC

X

X

89

Ferrytyna

X

X

90

Hemoglobina glikowana HbA1c

 

X

 

HEMATOLOGIA

   

91

Morfologia krwi z 5 częściowym rozdziałem leukocytów –

automat 5-diff

X

X

92

Ocena morfologii komórek krwi (Rozmaz krwi mikroskopowo)

X

X

93

Ocena morfologii komórek (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała )

X

X

94

Odczyn opadania krwinek czerwonych – OB

X

X

95

Liczba płytek krwi -metoda mikroskopowa

X

 

96

Retikulocyty

X

X

97

Oporność osmotyczna metodą AGLT50

X

 

98

Barwienie rozmazu szpiku

X

X

99

Wykonywanie rozmazu krwi i barwienie rozmazu

X

X

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH

   

100

Antygen HBs

X

 

101

Test potwierdzenia antygenu HBs

X

 

102

Przeciwciała anty HBs

X

 

103

Przeciwciała anty HCV

X

 

104

Przeciwciała anty CMV w klasie IgG

X

X

105

Przeciwciała anty CMV w klasie IgM

X

X

106

Przeciwciała anty EBV (mononukleoza zakaźna) - metoda lateksowa

X

X

107

Przeciwciała anty EBV VCA w klasie IgM

X

X

108

Przeciwciała anty EBV VCA / EA w klasie IgG

X

X

109

Przeciwciała anty EBV EBNA w klasie IgG

X

X

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

   

110

TSH

X

 

111

fT3

X

 

112

fT4

X

 

113

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej - TPO

X

 

114

Przeciwciała tyreoglobulinowe - Tg

X

 
 

MARKERY SERCOWE

   

115

Troponina I – TnI

X

X

116

N-końcowy fragment peptydu natriuretycznego typu B - NT-proBNP

X

X

117

Izoenzym kinazy fosfokreatynowej CK -MB masa

X

X

118

Mioglobina

X

X

 

LEKI i METABOLITY

   

119

Metotreksat – MTX

X

 

120

Cyklosporyna monoklonalna

X

 

121

Witamina 25-OH D3

X

 
 

IMMUNOLOGIA KOMÓRKOWA

   

122

Ocena chemiluminescencji granulocytów

X

 

123

Ocena immunofenotypu komórek szpiku

X

 

124

Ocena immunofenotypu komórek krwi

X

X

125

Quantiferon - Test diagnostyczny w kierunku zakażenia

prątkami gruźlicy metodą pomiaru interferonu gamma techniką ELISA

X

 

126

Test EMA

X

 
 

KOAGULOLOGIA

   

127

Czas protrombinowy - PT (INR)

X

X

128

Czas trombinowy – TT

X

X

129

Czas kaolinowo-kefalinowy – APTT

X

X

130

Fibrynogen

X

X

131

D - dimery

X

X

132

Antytrombina III

X

X

133

Aktywność cz. v. Willebranda

X

 

134

Antygen cz. v. Willebranda

X

 

135

Białko C

X

 

136

Czynnik II

X

 

137

Czynnik V

X

 

138

Czynnik VII

X

 

139

Czynnik VIII

X

 

140

Czynnik IX

X

 

141

Czynnik X

X

 

142

Czynnik XI

X

 

143

Czynnik XII

X

 

144

Czynnik XIII

X

 

145

Inhibitor VIII: C

X

 

146

Inhibitor IX: C

X

 

147

Test na obecność antykoagulanta

X

 

148

Test stabilizacji fibryny

X

 

149

Czas okluzji -Colagen /ADP

X

 

150

Czas okluzji -Colagen/EPI

X

 

SEROLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA

151

Bezpośredni test antyglobulinowy - BTA

X

X

152

Grupa krwi (AB0 +Rh +przeciwciała odpornościowe)

X

X

153

Grupa krwi do 4 miesiąca życia (AB0 +Rh + BTA)

X

X

154

Próba zgodności serologicznej (jeden dawca)

X

X

A

Każdy dodatkowy dawca

X

X

155

Kontrola antygenu ABO i RhD (1 pilotka)

X

X

BADANIA AUTOIMMUNOLOGICZNE

   

156

Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgA – IgAEmA metodą immunofluorescencji pośredniej (test skriningowy)

X

 

157

Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgG - IgGEmA metodą immunofluorescencji pośredniej (test skryningowy)

X

 

158

Przeciwciała przeciwko endomysium i gliadynie w klasie IgA metodą immunofluorescencji pośredniej (test skryningowy)

X

 

159

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA w klasie IgG metodą immunofluorescencji pośredniej(test skriningowy)

X

 

160

Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA metodą immunoblotu

(ustalenie swoistości)

X

 

161

Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych - ANCA metodą immunofluorescencyjną (test skriningowy)

X

 

162

Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych ANCA, przeciwko MPO i PR3 -metoda immunoblotu

X

 

163

Przeciwciała granulocytarne przeciwko mieloperoksydazie cytoplazmy granulocytów MPO-ANCA metodą ELISA

x

 

 

164

Przeciwciała granulocytarne przeciw proteinazie 3 cytoplazmy granulocytów ,PR3-ANCA metodą ELISA

X

 

165

Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA(TGA) - metoda ELISA

X

 

166

Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej

w klasie IgG (TGG) - metoda ELISA

X

 
 

HORMONY

   

167

LH- hormon luteinizujący

X

 

168

FSH- hormon folikulotropowy

X

 

169

Estradiol E2

X

 

170

Testosteron

X

 

171

Androstendion

X

 

172

Prolaktyna

X

 

173

17 OH Progesteron metodą izotopową

X

 

174

DHAE-S - siarczan dehydroepiandrosteronu

X

 

175

HGH – hormon wzrostu

X

 

176

IGF1 (insulinopodobny czynnik wzrostu, somatomedyna)

X

 

177

Kortyzol w surowicy/mocz

X

 

178

Insulina

X

 

179

IGFBP-3- białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu

X

 

METODY GENETYCZNE

   

180

CMV PCR- oznaczenie jakościowe

X

 

181

CMV PCR- oznaczenie ilościowe

X

 

182

EBV PCR- oznaczenie jakościowe

X

 

183

EBV PCR- oznaczenie ilościowe

X

 

 

C. Odpłatność za wykonanie badań.
Wg „ Cennika Usług Medycznych’’ obowiązującego w SPDSK i SPDSK – Filia
 

Działalność dydaktyczna:

Kadra Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego:
1. Prowadzi zajęcia dla:
- studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego, Diagnostyka Laboratoryjna
- studentów III roku II Wydziału Lekarskiego, Diagnostyka Laboratoryjna
- studentów III roku II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,
Laboratory Medicine
- studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego studiów licencjackich kierunku Analityka
Medyczna, Serologia grup krwi
- studentów I roku Uzupełniających Studiów Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym,
kierunek Analityka Medyczna, Diagnostyka Układu Odpornościowego, Serologia Grup Krwi
2. Prowadzi szkolenia dla :
- nowo zatrudnionej kadry medycznej,
- diagnostów specjalizujących się z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
- lekarzy odbywających staże specjalizacyjne z zakresu pediatrii,
- studentów kierunków medycznych odbywających praktyki wakacyjne,
 
Działalność naukowa:
Pracownicy Zakładu biorą udział w badaniach realizowanych w ramach tematów własnych, działalności statutowej oraz we współpracy z innymi Klinikami i Zakładami owocujących licznymi publikacjami ukazującymi się w czasopismach naukowych.
W Zakładzie istnieje możliwość realizacji prac magisterskich i licencjackich z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Studenci kierunku Analityka medyczna oraz studenci innych kierunków studiów licencjackich i magisterskich zainteresowani diagnostyką laboratoryjną mogą wybrać temat pracy zgodny ze swoimi zainteresowaniami i ustalić go w porozumieniu z pracownikami Zakładu.

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Drukuj

Wyświetl większą mapę