Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz. U. 2017, poz. 2435)

Kto może złożyć wniosek:

  • Bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i preparaty cytologiczne udostępniane są zgodnie z przyjętymi zasadami na pisemny wniosek Wnioskodawcy. Wnioskodawcą może być: pełnoletni pacjent, rodzic pacjenta, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub osoba upoważniona przez pacjenta.

Wzór wniosku:

  • Wzór wniosku dostępny jest poniżej z możliwością pobrania w formie pliku pdf oraz do pobrania w Punkcie Informacyjnym Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:35.

Realizacja wniosku:

  • Prawidłowo wypełniony wniosek składa się osobiście w Punkcie Informacyjnym lub za pośrednictwem placówki świadczącej usługi pocztowe.
  • Realizacja wniosku następuje bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminu, nie dłużej niż w ciągu 10 dni roboczych licząc termin od dnia następnego po dniu wpływu wniosku do Szpitala. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji wniosku. W takiej sytuacji pracownik Szpitala powiadamia Wnioskodawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie i powodach wydłużenia terminu realizacji wniosku.

Odbiór wnioskowanych materiałów:

  • Wnioskowane bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i preparaty cytologiczne wydawane są każdorazowo przez pracownika Zakładu Patologii Wieku Rozwojowego realizującego Wniosek, a w przypadku gdy we wniosku zaznaczono, aby przesłać materiały pocztą, za pośrednictwem poczty na koszt Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres. Pracownik wydający bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i preparaty cytologiczne zobowiązany jest potwierdzić dane wnioskodawcy oraz osoby odbierającej, a w przypadku gdy materiały odbiera osoba upoważniona, odebrać oryginał upoważnienia i potwierdzić dane osoby upoważnionej.

Wniosek do pobrania